Sportbase heeft een eigen afdeling voor evenementen. Deze afdeling richt zich op het creëren van zichtbaarheid in de markt. Dit doen wij door een ondersteunende rol in te nemen bij sportevenementen. Sportbase is bij sportevenementen aanwezig om de sporter te helpen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun sportieve activiteit of uitdaging en daarbij de sporter te helpen om daar zo optimaal mogelijk te presteren. Vervolgens besteedt Sportbase veel aandacht aan een zo goed en gezond mogelijk herstel van de sporter na deze activiteit. Dit doen wij door middel van het inzetten van onze producten en de daarbij behorende behandeling van een specialist.

De doelgroep van Sportbase zijn sporters uit verschillende disciplines van alle niveaus, leeftijden en condities. Iedereen is van harte welkom om langs te komen bij onze evenementenstand voor een deskundig advies, behandeling door een fysiotherapeut en een kennismaking met onze producten.